Night mode

Tainted Love

Following a woman’s search for truth after being cheated in a romance scam.

Genre: Crime, Mystery

Actor: Zhou Dongyu, Zhang Yu, Zhang Youhao, Li Meng, Cai Xiangyu

Director: Wang Jiehong, Ma Yingxin, He Anqi

Country: China

Duration: 101

Quality: 01

Release: 2023

IMDb: 6.0